Priser

Bestill treningsavtale

Normalpris kr. 599,- per måned

Treningsavtale til denne prisen er tilgjengelig for alle som ønsker å trene på Forus Sportssenter.

BESTILL

Idrettspris kr. 299,- per måned

Medlemmer av idrettslag og bedriftsidrettslag i Rogaland kvalifiserer til vår laveste pris. Prisen er gyldig så lenge medlemskapet ditt er aktivt.

Gyldig dokumentasjon av aktivt medlemskap må fremvises ved første gangs besøk i Forus Sportssenter.

BESTILL

Seniorpris kr. 399,- per måned

Denne prisen tilbys deg som har fylt 60 år.

BESTILL