Kjøp Folkekortet – Voksen 18+

Voksen 18+

*Du må være medlem i et idrettslag for å trene hos Forus Sportssenter

Forus Sportssenter

399,-

Velg

Folkekort Komplett (alle anlegg)

499,-

Velg

Student/honnør/uføre/vernepliktig

*Student.
*Honnør: Personer som er 67 år eller eldre, uføretrygdede eller ledsager personer med nedsatt funksjonsevne.
*Vernepliktig: Vernepliktig militært personell med innkallingsbrev,studentbevis for krigsskolen eller Forsvarets identitetskort.

*Du må være medlem i et idrettslag for å trene hos Forus Sportssenter

Forus Sportssenter

299,-

Velg

Folkekort Komplett (alle anlegg)

399,-

Velg