Nasjonale smittevernstiltak 14/1-22

Bestill medlemskap - Ingen binding

Disse reglene gjelder nå

De nasjonale smitteverntiltakene innført med gyldighet fra 14/1-22 gjør at følgende nå gjelder for aktivitet i alle anleggene i Folketallene.

 

Barn og Unge

Barn og unge under 20 år kan trene innendørs

Anbefalt gruppestørrelse er ca 20 personer – eller etter klasse/kohort.

Aktivitet kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, ikke turneringer og andre stevner.

 

Voksne over 20 år

Organisert aktivitet og innendørs gruppetrening kan foregå i grupper på maks 20 personer. Det skal holdes 1 meter avstand, og 2 meter ved høyintensiv trening.

Individuell trening kan gjennomføres med en 1 meters avstand. Ved høyintensiv trening skal det holdes 2 meter avstand.

Kursaktivitet opprettholdes der det er mulig å gjennomføre innenfor gjeldende regelverk. Dersom du er påmeldt kurs kan du møte som normalt, med mindre du får beskjed om noe annet.

 

Hva er «organisert aktivitet» ?

Trening i regi av klubb regnes som en organisert aktivitet. Det samme gjør gruppeaktiviteter i regi av Folkehallene.

 

Toppidrett

Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

 

Antallsbegrensninger

Folkehallene er forpliktet til å legge til rette for at det er mulig å holde 1 meters avstand ved opphold i anleggene. Dermed gjeninnføres antallsbegrensningen pr. lokale/areal.

Dersom oppmøtet er større enn det forhåndsdefinerte maksantallet, vil det organiseres kø. Det vurderes fortløpende om det er nødvendig å innføre forhånmsbooking av trening der hvor det i dag er fritt frem.

Folkehallene er forpliktet til å legge til rette for at det er mulig å holde 1 meters avstand ved opphold i anleggene. Dermed gjeninnføres antallsbegrensninger per lokale/areal.

Det er lagt opp booking på egentrening, alle dager og alle tider.

 

Bruk av garderober, dusj og badstue

Garderober vil kun holdes åpne når det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer unngås.

  • Badstuer holdes stengt.
  • Garderober vil kun holdes åpne når det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer unngås. Våre garderober og dusjer vil mao være åpne, men vi oppfordrer de som kan å komme ferdig skiftet og dusje hjemme heller.

 

Folkehallenes smitteverntiltak

Disse er oppdatert 14/12-21, og du kan lese dem her