Smitteverntiltak

Bestill treningsavtale

Les om nye nasjonale smitteverntiltak her

Oppdatert 06. april: Presiseringer gjort for punkt om gruppetimer. Gruppetimer er tillatt etter gjeldende tiltak for medlemmer bosatt i Sola kommune. 

Oppdatert 06. april: Ny vurdering skal foretas av nasjonale myndigheter senest 14/4-2021.

Oppdatert 26. mars: Presiseringer gjort for punkt om gruppetrening og squash. Gruppetimer er tillatt etter gjeldende tiltak. Squashbaner er stengt etter gjeldende tiltak. 

 

I tråd med de vedtatte nasjonale innstrammingene gjelder følgende fra og med 25/3. Tiltakene er foreløpige, og kan bli endret på kort varsel i tråd med presiseringer fra myndighetene.

Ny vurdering skal foretas av nasjonale myndigheter senest 14/4-2021.

 

 • Medlemmer med Folkekort/treningsavtale som er bosatt i Sola kommune kan benytte anlegget til individuell trening. Tid bookes på forhånd, som tidligere.
 • Gruppetimer er tillatt etter gjeldende tiltak for medlemmer bosatt i Sola kommune. 
 • Squash baner er stengt.
 • Profesjonelle toppidrettsutøvere kan bruke anlegget til å gjennomføre trening, etter gjeldende regler.
 • Organiserte treninger for barn og unge under 20 år kan gjennomføres. 
 • Det er anbefalt å bruke munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. F.eks. på vei inn og ut av senteret.
 • Frokostbuffet utgår.
 • Ingen drop-in adgang.

Betalende medlemmer som er forhindret fra å trene pga bosted vil bli kompensert for dette. Dette avklares så snart perioden med disse begrensningene er forbi.

Vi håper som alle andre at behovet for tiltak vil avta fremover, men først må vi gjennom denne perioden. Hold ut!

 

Se forøvrig gjeldende smitteverntiltak nedenfor.

 


 

Read about new national infection measures here

Updated April 6: Clarifications made for point about group training. Group classes are allowed according to current measures for members residing in Sola municipality. 

Updated April 6: A new assessment is to be made by national authorities no later than 14/4-21.

Updated March 26: Clarifications made for point about group training and squash. Group classes are allowed according to current measures. Squash courts are closed according to current measures.

 

The following national rules apply from 25/3-21. The measures are preliminary, and can be changed at short notice in line with clarifications from the authorities.

 

A new assessment is to be made by national authorities no later than 14/4-21.

 • Only members who live in Sola municipality can use the facility for individual and group training.
 • Bookings to be done in advance and confirmed at the entrance as usual.
 • Group classes are allowed according to current measures for members residing in Sola municipality. 
 • Squash courts are closed according to current measures.
 • It is recommended to wear a face mask in all places where it is not possible to keep a distance of two meters. For example. on the way in and out of the center.
 • Breakfast buffet is canceled.
 • Access for members only.

 Members who are prevented from exercising due to residence will be compensated for this. This will be clarified as soon as the period with these restrictions is over.

 

We hope, like everyone else, that the need for measures will decrease in the future, but first we must go through this period. Hang in there!

Smitteverntiltak

Generelt

 • Vask hendene/bruk hånddesinfeksjon både når du kommer og når du går.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold minst 2 meter avstand.
 • Begrens oppholdet til maks 1 1/2 time.
 • Har du symptomer på Covid-19 må du holde deg hjemme.

 

Under trening

 • Alle medlemmer er pålagt å vaske apparater og utstyr etter bruk. Sprayflasker er utplassert.
 • Håndkle er påkrevd på alle timer og fritrening. (Har du glemt håndkle, har vi rimelige til salgs i resepsjonen.)
 • Vi oppfordrer alle til å unngå singlet selv om dette ikke er et krav.

 

Adgangskontroll

 • Du må bruke medlemskortet ditt og registrerer deg ved fremmøte som alltid, men nå er vi pålagt å kreve dette.
 • Har du glemt kortet, kontakt resepsjonisten.
 • Det er krav til avstand og derfor bare tillatt med et begrenset antall personer i lokalene. Det vil derfor være noe omdirigering ut fra hvor du skal. Vi har skiltet på senteret.

 

Garderober

 • Garderobene vil være åpne.
 • Har du mulighet, dusj hjemme og reduser bruk av garderobene.

 

Takk for at dere er med å gjøre en innsats for hverandre!

 

Sist revidert 25/03-21