Smitteverntiltak

Bestill medlemskap - Ingen binding

Gjeldende Nasjonale regler og anbefalinger

Folkehallene forholder seg til de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og anbefalinger. Du kan lese mer her.

Overordnede smitteverntiltak i Folkehallene

BRUK AV BADSTUE, GARDEROBE OG DUSJ

 • Garderober og dusjer vil være åpne, men vi oppfordrer de som kan å komme ferdig skiftet og dusje hjemme.
 • Badstue holdes stengt.

BEGRENSNINGER I ANTALL

 • I hver hall er det begrensning på totalt antall samtidige gjester.  Arealer i hvert anlegg er i tillegg inndelt i soner med opplysninger om makskapasitet. Samtlige haller har forhåndsbooking på bruk.

BESKYTTELSE

 • Beskyttelsesglass mellom ansatt og gjest i resepsjon og kiosk.

REGISTERING

 • Alle gjester uten Folkekort, som samtykker til det, registrerer sitt besøk og kontaktinfo ift smittesporing.

LANG ÅPNINGSTID

 • Anleggene tilstreber lengst mulig åpningstid, for å fordele besøkende på større tidsrom.

UNØDVENDIG OPPHOLD

 • Det oppfordres til å unngå opphold i anleggene som ikke er strengt nødvendig (f.eks foresatte i følge med eldre barn på trening)

HÅNDHYGIENE

 • Alle gjester blir oppfordret til å desinfisere hender ved ankomst. Hånddesinfeksjon på flere lokasjoner rundt om i anleggene.

INFORMASJON

 • Skilt og skjermer med oppfordring om å holde avstand i hele lokalet.

KONTANTFRIE ANLEGG

 • For å redusere smittefare oppfordres gjester til å betale med kort, eller Vipps der hvor dette tilbys.

RÅDGIVNING

 • Driftspersonell oppholder seg i anlegget og kommer med råd og beskjeder ift avstand og smittevern.

ORGANISERING AV KØ

 • Der hvor det er relevant er det lagt til rette for køer med god plass og minst 1 meter avstand mellom gjestene.

LYDNIVÅ

 • Der hvor det er relevant holdes lydnivået på musikk på et nivå som gjør at samtaler kan gjennomføres samtidig som kravet om 1 meters avstand holdes.

 

Oppdatert 14/12-21